bảng lương phi nông nghiệp

Bảng lương Phi Nông Nghiệp hay còn gọi là Nonfarm là báo cáo kinh tế thuộc hàng quan trọng nhất hiện nay. Báo cáo bảng lương Phi nông nghiệp đưa ra con số thay đổi trong số lượng người lao động trong lĩnh vực phi nông nghiệp, tức là lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, trong tháng vừa qua. Đọc: 4,451.

 1. Bianas
 2. Bianas
 3. Bianas
 4. Bianas
 5. Bianas
 6. Bianas
 7. Bianas
 8. Bianas
 9. Bianas
 10. Bianas
 11. TraderViet News
 12. Bianas
 13. DuongHuy
 14. DuongHuy
 15. TraderViet News
 16. Bianas
 17. Le Hue Truong
 18. Bianas
 19. DuongHuy
 20. DuongHuy
Đang tải...
0