mô hình nến dumpling top

Mô hình nến Dumpling Top là mô hình bằng tại đỉnh xảy ra khi những thân nến nhỏ tăng nhẹ dần và đi ngang rồi giảm dần đi xuống. Mô hình đỉnh bằng tại đỉnh được hoàn thành khi có một nến giảm tạo ra gap giảm từ những nến khác Đọc: 2,691.

  1. admin
Đang tải...
0