phiên á

Mở cửa phiên Á thường là 7g sáng giờ VN và được xem là thời điểm bắt đầu của thị trường forex. Phiên Tokyo thường được gọi là phiên Á vì Tokyo là trung tâm tài chính của Châu Á Đọc: 1,412.

  1. namthang
  2. namthang
  3. namthang
  4. The Blade
  5. Fliter
  6. DuongHuy
  7. DuongHuy
  8. DuongHuy
  9. DuongHuy
  10. ono
Đang tải...
0