relative strength index là gì

Biểu đồ chỉ số RSI (Relative Strength Indicator) dùng để đo sức mạnh hoặc độ yếu tương đối của một loại chứng khoán khi nó tự so sánh với chính nó trong một khoảng thời gian nhất định (thường dùng là 14 ngày). RSI là một công cụ đo dao động (oscillator) có biên trên và biên dưới dao động 0-100 Đọc: 1,551.

  1. Nhật Hoài
  2. admin
    Chủ đề

    Relative Strength Index - RSI

    admin, 16/08/2016
Đang tải...
0