white label là gì

White Label (WL) là một chương trình. Chương trình này nhằm mục đích phát triển vượt qua Introducing Broker (IB) Đọc: 2,726.

Đang tải...
0